Avadi Ice Land | Ice C....

No 18/1, Kamaraj Nagar Main Road,
Kamaraj Nagar,
Avadi,
Chennai - 600 071

9841845229,8939800000

more